Stichting Katalysator

Wij helpen duurzame ondernemers in ontwikkelingslanden vooruit!

Lokale partner Colombia; Transitional Minds 

Hallo,

Wij zijn Thomas Macintyre en Martha Chaves! Wij zijn van eco-village Anthakarana, dit is een duurzaamheids centrum en woongemeenschap met ongeveer 25 full-time bewoners en 15 extra vrijwilligers.
Dit eco-village bevat 7 hectare aan land, met de mogelijkheid tot een uitbereiding van nog eens 44 hectare. Als Duurzaamheids centrum, zoeken we altijd naar nieuwe innovatieve technologieën, voor bijvoorbeeld energie, waterzuivering, alternatieve bouwtechnieken enz. In de huidige situatie heeft energie de meeste interesse, dit vanwege toenemende kosten en distributie moeilijkheden.
 In dit ecovillage is niet veel budget en technische know-how beschikbaar, hierom hebben wij contact gelegd met het Nederlandse biogas team Jelmer Tamis en Coen van Gennep. Met hun technische kennis en financiële ondersteuning van Stichting Imagine gaan we samenwerken om een kleinschalige biogas installatie te bouwen in de woongemeenschap Anthakarana. Hun hebben wetenschappelijke achtergrond, praktische ervaring opgedaan in Afrika, Mali en ervaring in het opleiden van locals. Wij kunnen in het ecovillage de perfecte omstandigheden creëren (manpower, afval, tijd, toewijding en idealen).
De mogelijkheid om ons huishoudelijk organische afval om te zetten naar gas dat we direct kunnen gebruiken, zien we in Anthakarana als een unieke kans. Hierdoor wordt de community duurzaam en onafhankelijk. Het is ook een mooie kans voor geïnteresseerden uit de regio om meer te leren over dit proces. We hopen ook dat we kennis over de Colombiaanse cultuur, duurzaamheid en het leven in een kleine woongemeenschap kunnen delen met Jelmer en Coen.
In overleg met Coen en Jelmer, denken wij dat een periode van twee weken nodig is voor het opzetten van de biogas installatie. Hierna is constant onderhoud nodig om een goed gasproductie te kunnen behouden. Deze taak zullen wij, Thomas en Martha op ons nemen voor een periode van tenminste de komende vijf jaar.
 
Greetings,
Thomas and Martha

E-mailen
LinkedIn